لینک های دسترسی

ايران:براي اقدام بيشتر ملل متحد عليۀ پروگرام ذروي ايران اساس قانوني وجود ندارد.


ايران ميگويد بعد ازانکه ادارۀ بين المللي انرژي ذروي گفت تهران در قسمت فراهم کردن جزئيات کار ذروي آن کشور، پيشرفت نموده، براي اقدام بيشتر شوراي امنيت ملل متحد عليۀ پروگرام ذروي ايران اساس قانوني وجود ندارد.

وسايل نشراتي دولتي ايران از قول محمد خزي، سفير ايران در ملل متحد گزارش ميدهد که يک گزارش ادارۀ بين المللي انرژي ذروي، که بروز جمعه انتشار يافت ثابت ميسازد که اتهاماتي که توسط بعضي کشورها وارد گرديده کاملاً ناقص و بي اساس بوده است.

اما گزارش ادارۀ بين المللي انرژي ذروي همچنان حاکيست که اطلاعاتي را که ايران فراهم کرده به اندازه اي نيست که ثابت سازد پروگرام ذروي آن کشور صرف براي مقاصد صلح آميز است.

قبلاً در طول هفته، فرانسه و برتانيه قطعنامه اي را بشوراي امنيت ارائه کردند که خواستار يک دور سوم تعزيرات عليۀ ايران بخاطر متوقف نساختن عمليۀ غني سازي يورانيم ميشود. از عمليۀ غني سازي يورانيم ميتوان براي توليد اسلحۀ ذروي استفاده کرد.

XS
SM
MD
LG