لینک های دسترسی

رئيس جامعۀ عرب برای مذاکرات سياسی به لبنان ميرود


قرار است عمرو موسي، رئيس جامعۀ عرب، امروز جهت ميانجي گری بين جناح هاي رقيب لبنان، به پيشواز راي گيري روز سه شنبه در پارلمان براي انتخاب رئيس جمهور، به لبنان مواصلت کند.

موسي بار ديگر بر سياستمداران لبناني مربوط حکومت ائتلافي طرفدار غرب و مخالفين حکومت که از حمايت سوريه بهره مند هستند، فشار وارد خواهد کرد تا روي پلاني جهت حل و فصل بحران سياسي روز افزون لبنان، موافقه کنند.

توجۀ اين مذاکرات بر يک پلان جامعۀ عرب متمرکز خواهد بود که خواستار انتخاب جنرال ميشل سليمان، قوماندان اردو، تشکيل يک حکومت وحدت ملي و تسويد يک قانون جديد انتخابات ميشود.

دو جانب روي انتخاب سليمان بحيث رئيس جمهور توافق کرده اند، ولي آنها در مورد ترکيب يک حکومت جديد اختلاف دارند.

مخالفين ميخواهند که قدرت ويتو داشته باشند. پارلمان ميخواهد که اين راي گيري که چندين بار بتعويق افتاده، بروز سه شنبه داير گردد ولي واضح نيست که اين راي گيري چه وقت داير خواهد شد.

XS
SM
MD
LG