لینک های دسترسی

جنگ بین اردوی ترکيه و شورشيان کردی در شمال عراق ادامه دارد


جت هاي جنگي و توپخانه ترکيه به حملات شان بر شمال عراق امروز دوشنبه در حالي ادامه دادند که عساکر ترکيه در مناطق کوهستاني در سرحد با شورشيان کردي درنبرد ميباشند.

جنگ سبب شد که عبدالله گل رئيس جمهور ترکيه سفر خود را به افريقا درين هفته به تاخير انداخت حکومت عراق به ترکيه اصرار ميورزد تا عساکرش را هرچه زودتر از شمال عراق بيرون بکشد.

مامورين حکومت عراق ميگويند که اين عمليات اردوي ترکيه حاکميت عراق را بمخاطره مياندازد.

ترکيه ميگويد که حمله بر شمال عراق به هدف متوقف ساختن شورشيان مربوط حزب کارگران کردستان از حمله بر افراد ملکي ترکيه صورت گرفته است.

بروز يکشنبه، اردوي ترکيه گفت که ۱۱۲ شورشي و ۱۵ عسکر ترکيه در عمليات نظامي کشته شده اند. اما شورشيان تلفات شانرا افشا نکرده اند

XS
SM
MD
LG