لینک های دسترسی

علمای جهان اسلام دهشت افگنی را تقبيح کردند


گروههای برجسته مسلمانان که در يک کانفراس ضد دهشت افگنی در شمال هند، شترکت نموده اند، دهشت افگني را منحيث يک عمل «غير اسلامي» تقبيح کرده اند.

اين اعلاميه از جانب هزاران دانشمند و ملا های مسلمان امروز دوشنبه در يک مدرسه ای علوم دينی، منتشر گرديد.

اين مرکز اسلامي ۱۵۰ ساله، بنام دار العلوم ديوبند، در ايالت اتر پراديش واقع ميباشد.

دربيانيه آمده است که فعاليت های دهشت افگنی که مردم بي گناه را هدف قرار ميدهد، مغاير مفکوره صلح در اسلام است.

بيانيه، دين اسلام را منحيث يک دین مملو از رحمت و شفقت خوانده و هرنوع ظلم، تشدد و دهشت افگنی را تقبيح ميکند.

با آنهم اين بيانيه از حکومت هند تقاضا کرده است تا ضمانت جان مسلمانانی را که مورد تهديد قرار ميگيرند، بگیرد.

همچنان بیانیه گفته است وقوع هر حمله دهشت افگنی، فورا به مسلمانانی ارتباط داده ميشود که در مدرسه ها يا مکاتب مذهبی مشغول تعليم هستند.

اين اعلاميه حاکيست که اکثر مسلمانان بی گناه در عقب ميله های زندان بسر ميبرند و نادرست متهم به دست داشتن به اعمال دهشت افگنی ميگردند.

XS
SM
MD
LG