لینک های دسترسی

نرخ بلند مواد خوراکه، باعث گرسنگی شدید در جهان شده است


سازمان مواد خوراکه ملل متحد که مسول مبازره عليه گرسنگي است ميگويد قيمت بسيار بلند مواد غذائی احتمالا سازمان را مجبور خواهد ساخت که خريداری مقدار مواد خوراکه امدادی را که به مردم بي بضاعت جهان اختصاص دارد، کاهش بدهد.

طي يک مصاحبه با روزنامه فيناشل تايمز، جوزت شيران، رئيس پروگرام مواد غذائي جهان ميگويد تا زمانيکه ادارات، کمک های مالی شان را بيشتر نسازند، چاره ديگری ندارند، به جز اينکه خريداری مقدار مواد خوراکه را که به يک نفر يا چندين نفر داده ميشد، کم سازند.

در صفحه ای کمپيوتری اين سازمان گفته شده است که قيمت بلند مواد خوراکه مخصوصا گندم در ۱۲ ماه گذشته بسيار بلند بوده است.

علل صعود قيم افزایش در تقاضای کشور های روبه انکشاف، افزايش نفوس و خشکسالی های مکرر و سيلاب ها و صنعت افزايش استفاده از حبوبات برای مواد سوخت، ميباشد.

XS
SM
MD
LG