لینک های دسترسی

سناتور امریکای: ناکامی در  افغانستان، پاکستان را هدف بعدی قرار خواهد داد


جوزف بايدن، سناتور ديموکرات ايالات متحده مي گويد واشنگتن بايد در مورد نجات افغانستان توجه اش را متمرکز نمايد، زیرا به گفته او، اگر ماموریت افغانستان ناکام گردد، پاکستان ممکن است هدف بعدی قرار گیرد.

سناتور بايدن که رئيس کميتۀ روابط خارجي مجلس سناست، اين تبصره را بروز دوشنبه در شورای روابط خارجي بيان داشت.

او گفت افغانستان نبايد دیگر هيچگاهی لانۀ مصئون برای القاعده گردد زیرا به گفته او، تندروان 'حقوق شانرا بيک ساحۀ وسيعتر در شرق' وسیع خواهند ساخت. ازاین گفته مقصد او پاکستان بود.

سناتور بايدن همچنان هشدار داد که ناکامی در افغانستان ناتو را صدمه خواهد زد. وی گفت وقت آنست که ائتلاف اينرا درک کند که در افغانستان باید بطور کامل ذيدخل گردد، زیرا اگر افغانستان ناکام شود، ناکامی ناتو نیز بعید نخواهد بود.

بايدن با همقطار ديموکراتش، سناتور جان کری و سناتور چک هيگل، مربوط حزب جمهوريخواه تازه از سفری به افغانستان، پاکستان، هند و ترکيه برگشته است.

قرار است اين سه سناتور امروز سه شنبه در واشنگتن در جهت بحث روی اين سفر، کنفرانس مطبوعاتی داير نمايند.

XS
SM
MD
LG