لینک های دسترسی

رئيس اتحاديۀ افريقايی عازم کينياست


رئيس اتحاديۀ افريقا امروز سه شنبه به کينيا مسافرت ميکند تا در زمنيۀ درهم شکستن بن بست مذاکرات روي بحران سياسي بين حکومت ومخالفين سعي نمايد.

قرار است جکايا کيکويت رئيس اتحاديۀ افريقاو رئيس جمهور تانزانيا، با مواي کيباکي رئيس جمهور کينيا ورايله اودينگا رهبر مخالفين و کوفي انان سابق منشي عمومي موسسۀ ملل متحد و رئيس مساعي ميانجيگيري، ملاقات کند.

مقامات حکومتي و رهبران مخالفين بعد از چند روز محدود مباحثات شانرا امروز بعد از بن بست روز دوشنبه در مذاکرات ، دوباره از سر گرفتند.

XS
SM
MD
LG