لینک های دسترسی

بیش از بیست طالب در هلمند کشته شدند


مقامات افغاني ميگويند ۲۵ تندرو طالب حين حمله بر يک قواي امحاي کوکنار در ولايت هلمند کشته شدند.

جنرال محمد حسين انديوال، قوماندان امنيۀ ولايت هلمند گفت اين حمله بروز چهارشنبه رخ داد. او گفت که چهار تندرو ديگر در اوائل امروز وقتي کشته شدند که بمي را که در کنار جاده تعبيه ميکردند قبل از وقت منفجر گرديد.

بروز چهارشنبه شورشيان در شرق کابل بر يک کاروان وسايط حامل زرار احمد مقبل، وزير داخله حمله کردند ولي درين واقعه کسي جراحت نبرداشت.

در عين زمان، وزارت دفاع ناروي ميگويد شايد به تقريباً ۵۰ عسکر اجازه بدهد در ماۀ اکتوبر به افغانستان اعزام گردند تا در قسمت تعليمات اردوي ملي افغانستان در جنگ عليۀ طالبان و القاعده، کمک کنند.

طبق یک گزارش دیگر، رئيس سازمان ملي استخباراتي ايالات متحده ميگويد حکومت حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان محض ۳۰ فيصد آنکشور را تحت ادارۀ خود دارد.

مايک مککانيل در گواهي در حضور کميتۀ خدمات نظامي سنا اين اظهارات را نمود. او گفت در حدود ۶۰ فيصد آنکشور تحت ادارۀ بزرگان قومي مناطق مختلفه است و ده فيصد ديگر را طالبان اداره مينمايند.

رئيس سازمان مذکور به هيئت سنا اظهار داشت تجارت مواد مخدر يکي از آزمونهاي مشکل دراز مدت افغانستان باقي خواهد ماند.

او گفت تأثيرات جنايات مربوط به مواد مخدر حاکميت حکومت کابل را خدشه دار نموده و انکشاف اقتصادي را بطي ساخته است.

دگر جنرال مايکل ميپلز آمر سازمان استخبارات دفاعي به عين هيئت گفت جامعۀ استخباراتي به اين باور اند که القاعده و وابستگان آن پشتيباني شان از شورشيان افغان را توسعه داده اند.

XS
SM
MD
LG