لینک های دسترسی

ناروی و سويدن شش نفر را باتهام تمويل سازمان های دهشت افگنی توقيف نمودند


پوليس سويدن و ناروی طي عمليات هم آهنگی در ستاکهوم و اسلو، شش نفر را به سؤ ظن تمويل سازمان هاي دهشت افگني توقيف کردند.

سه مظنوني که در ستاکهوم توقيف شدند، شهروندان سويدن معرفي شده اند. پوليس در ناروي جزئياتي را در مورد مظنونين افشا نکرد.

ماۀ گذشته، ادارۀ استخبارات پوليس ناروي گفت خشونت افراطيون اسلاميست چالش قابل ملاحظه اي را به امنيت ناروي در سالهاي آينده متوجه خواهد ساخت که قسماً بخاطر اشتراک آن کشور در عمليات حفظ صلح تحت رهبري ناتو در افغانستان ميباشد.

ناروي در حدود ۵۰۰ عسکر در افغانستان دارد.

XS
SM
MD
LG