لینک های دسترسی

حکومت نيپال و يک گروۀ نژادي روي ختم اعتصاب به توافق رسيدند


مقامات نيپالي ميگويند حکومت با گروۀ نژادی مدهيسی روي ختم اعتصاب عمومي شان که کشور را فلج نموده به توافق رسيده است.

کرشنا سيتولا، وزير داخله امروز گفت اين توافق به اعتصاب و احتجاج در جنوب نيپال که باعث قلت شديد مواد سوخت گرديده، خاتمه خواهد داد.

نمايندگان گروۀ مدهيسي تا بحال تبصره نکرده اند و جزئيات توافق نيز واضح نيست.

حکومت ميگويد از وقتي که گروۀ مدهيسي باعتصاب عمومي و احتجاجات روزمره در دو هفته قبل در منطقۀ جنوبي تيري در سرحد هند آغاز کرد، شش نفر کشته شده اند.

احتجاج کنندگان راه ها را از سرحد هند بسوي کتمندو، پايتخت مسدود کرده باعث اخلال انتقال مواد سوخت شده اند.

گروۀ مدهيسي خواستار خودمختاري بيشتر در منطقۀ خود شده است و حکومت نيپال تابحال اين تقاضا را رد کرده است.

XS
SM
MD
LG