لینک های دسترسی

افزایش در کشتار دختران بخاطر حفظ حیثیت و  آبروی خانوادگی


موسسه ملل متحد گزارش ميدهد که اعضاي خانواده ها در اطراف و اکناف جهان سالانه بيش از ۵ هزار زن و دختر را بخاطر آنچه که حرمت و حيثيت خانواده هايشان ميخوانند، بقتل ميرسانند.

اين دسته زنان و دختران را اکثر بخاطري بقتل مي رسانند که مظنون به عمل جنسي غير مجاز اند و فکر مي کنند عمل شان باعث شرمساري خانواده هايشان شده است.

قتل بخاطرحفظ نام وحيثيت خانوادگي، بيشتر در جوامع سنتی تابع رسوم قديمه در شرق ميانه، شمال افريقا و و جنوب آسيا بعمل مي آيد.

شازيه قيوم پنج سال تمام را در پناهگاه ها بسر برد. او قادر نبوده است برای استمداد به نزد اعضای خانواده خود برگردد.

او میگوید: "در آغاز بيم داشتم زندگی خود را از دست خواهم داد. از جانب والدينم هيچگاهی قبلا تهديد نشده بودم که مرا کشته و به حياتم خاتمه خواهند. باز هم مه نهایت هراس داشتم."

جرم شازيه قيوم آن بود که مي خواست از پسر کاکای خود که والدينش او را در يک مسافرت تفريحي به پاکستان جبراً به عقد نکاح او در آورده بودند، طلاق بگيرد.

او میگوید: "اين عمل برای من، يکي از دشوار ترين تصاميم در حياتم بود. و مه میدانستم که با ترک گفتن شوهر، والدين و برداران و خواهرانم هرگز ديگر با من صحبت نخواهند کرد."

قيوم ميگويد احساس تنهائی و انزوا و فکر خود کشی در سر داشت، تا هنگاميکه با «جسواره سنگيرا» ملاقات نمود.

سنگيرا نيز داستان شبيه داشت. والدين او نيز سعي کرده بودند او را با يکتن مزدوج سازند. اما او فرار کرد و ساليان زياد خود را از انظار ناپديد ساخت. ولی بعد از خود کشی خواهرش «روبينا» آنهم روی موضوع ازدواج اجباری، سنگيرا آغاز به مبارزه کرد.

سنگیرا میگوید: "او براي جلب کمک، میگريست و شيون میکرد. او از خشونت و شدت عمل های هولناک روابط با شوهرش رنج ميبرد. ولی هرباری هم که به منزل والدين خود بر ميگشت، به وی گفته ميشد به خانه شوهرش برگردد و مشکل زندگی خود را بخاطر عزت و آبروی والدین خود حل سازد. او بلاخره مجبور شد بخود آتش زده و انتحار نماید."

سنگيرا در مورد تجارب خود کتابي نگاشته، منازل امن و خطوط تيلفون استمدادی را برای کمک علیه بر خورد و پيش آمد های ناهنجار با زنان و دختران احداث کرده است - هزاران زن و دختر در بريتاينا که بي صبرانه در تلاش فرار از ازدواج های اجباری و خشونت، بخاطر حفظ و آبروی خانواده، اند.

معضله قتل زنان و دختران، بخاطر حفظ حيثيت خانواده ها، حالا شدیدا توجه مردم را جلب کرده است.

در سال ۲۰۰۷ خبر سنگسار و قتل يک دختر نوجوان کردی به نام «دوهه خليل» در جرايد و رسانه های خبری جهان پخش شد.

دوهه خليل متهم بدان بود که بیرون از حلقه زن و شوهری شرعي، با پسری ديد و بازديد داشت.

«ديانا نومک» از موسسه «مبارزه بين المللي عليه قتل و قتال ها بخاطر حفظ نواميس و حرمت خانوادگي» ميگويد اين نوع قتل ها يک مشکل جهانی است: "اين قتل ها افزایش يافته است و من معتقد هستم دليل آن عروج بنياد گرائي، بنياد گرائي اسلامي، در اطراف و اکناف جهان، بخصوص در کشور های شرق ميانه است"

در بريتانيا نيز ميزان قتل بخاطر حفظ حيثيت و آبروی خانواده ها، زياد شده است.

پدر «يشو يونس» شانزده ساله، او را بخاطر اينکه با يک پسر مسيحي ديدار داشت، بقتل رسانید. به همین شکل، بناز احمد که مورد ضرب و شتم اعضای خانواده خود قرار میگرفت، اجازه داد دوستش از او در شفاخانه فلمبرداري کند.

در اين فلم، او ميگويد که پدر و کاکايش سعی میکنند او را بکشند، زيرا او ميخواسته با مردی ازدواج کند که قابل قبول خانواده اش نبوده است. پوليس چند روز بعد جسد او را در يک بکس پیدا کرد. و پدر و کاکای او محکوم به ارتکاب جنايت شدند.

مامورين حکومتی ميگويند سالانه در بريتاينا حدود ۱۲ قتل، بخاطر حفظ حيثيت و آبروی خانوادگی، دست ميدهد و آنها اينک افراد پليس، داکتران و استادان را آموزش ميدهند تا متوجه علايم و نشانه های بروز خشونت و تجاوز باشند.

وينستن کوکر که شخص مسئول رسيدگي به قتل های حفظ حيثيت و آبرو در بريتانيا است ميگويد: "بيائيد در باره اين موضوع بي پرده حرف بزنيم. کلمه حيثيت و آبروی خانوادگي را کنار بگذاريم. ميبينيم که اين صرف يک قتل است که صورت گرفته است. قتل ارتکاب يافته و ما هر آنچه در توان داريم بخرچ خواهيم داد تا هرکسی را که مرتکب آن شده، به پای ميز عدالت بکشانيم."

شازيه قيوم و سايرين مانند او، اميد وار اند که کار و مساعی شان، والدين و مردم را در مجموع قانع سازد که کشتار برای حفظ حيثت خانوادگی، قتل و جنايت بوده و بايد متوقف ساخته شود.

XS
SM
MD
LG