لینک های دسترسی

يک مقام محلي تندروان طالب را به تخريب برج تلفون موبايل در جنوب متهم کرد.


يک مقام محلي افغاني ميگويد تندروان طالب به تعقيب تهديد هفتۀ جاري شان، يک برج تلفون موبايل را در جنوب افغانستان منفجر ساختند.

نياز محمد سرحدي، ولسوال ژيري ولايت قندهار ميگوي تندروان امروز تاسيسات مخابراتي را در آن ولسوالي تخريب نمودند.

طالبان دست داشتن درين واقعه را تائيد نکرده است.

بروز دوشنبه، يک سخنگوي طالبان به شرکت هاي تلفون موبايل هشدار داده بود که از طرف شب سگنال هاي خود را خاموش کنند ورنه با خطر حمله مقابل خواهند شد.

تندروان بيم دارند که قواي امنيتي از طريق سگنال تلفون مخفيگاه ها و محلات آنها را تشخيص نموده و هدف حمله قرار ميدهد.

XS
SM
MD
LG