لینک های دسترسی

قواي نظامي ترکيه ميگويد تهاجم به شمال عراق خاتمه يافت.


قواي نظامي ترکيه ميگويد عساکر آن کشور را بعد از يک تهاجم عليۀ کردهاي جدائي طلب، از شمال عراق برون کشيده است.

لوي درستيز قواي نظامي ترکيه طي بيانيه اي گفت عساکر آن کشور امروز بعد از نيل باهداف شان عليۀ شورشيان حزب کارگران کردستان به پايگاه هاي شان در ترکيه مراجعت کردند.

قواي نظامي ترکيه ميگويد در يک هفته جنگ ۲۴۰ شورشي حزب کارگران کردستان راکشته و ۲۷ عسکر تلفات داشت. حزب کارگران کردستان ميگويد در حدود ۱۰۰ عسکر ترکيه را کشته و صرف پنج نفر تلفات داشت.

يک سخنگوي قصر سفيد گفت ايالات متحده بهمکاري با ترکيه در برخورد با حزب کارگران کردستان، که واشنگتن يک گروۀ دهشت افگن ميخواند، ادامه خواهد داد.

باوجود اين پشتيباني، جورج بش، رئيس جمهور بروز پنجشنبه از ترکيه تقاضا کرد تا بزودي باين تهاجم خاتمه بخشد.

حکومت ترکيه اين موضوع را تکذيب ميکند که در تصميم آن کشور مبني بر خروج، خارجيان نفوذ داشته است.

XS
SM
MD
LG