لینک های دسترسی

در قبال ختم بن بست سياسي دو ماهه بين رهبران کينيا، هيئت هاي دو جانب در مذاکرات مباحثات شان را روي اصلاحات دراز مدت آغاز نمودند.


در قبال ختم بن بست سياسي دو ماهه بين رهبران کينيا، هيئت هاي دو جانب در مذاکرات مباحثات شان را روي اصلاحات دراز مدت آغاز نمودند.

نمايندگان حکومت و جبهۀ مخالف امروز در نايروبي ملاقات کردند تا روي موضوعاتي که انتظار ميرود شامل توزيع زمين، روابط جوامع فرقوي و اصلاحات در قانون اساسي باشد، مذاکره کنند.

آن موضوعات در شعله ور ساختن خشونت مهلک بعد از انتخابات مورد منازعۀ ماۀ دسمبر کمک کرده بود.

بروز پنجشنبه، مواي کيباکي، رئيس جمهور و ريلا اودينگا، رهبر جناح مخالف يک توافق تقسيم قدرت را بمنظور ختم منازعۀ انتخابات امضا کردند.

رئيس پارلمان ميگويد در قسمت تصويب تعديلات و ضمايم قانون اساسي که براي تطبيق اين توافق لازميست مشکلي را انتظار ندارد.

يک عضو پارلمان از جبهۀ مخالف حکومت گفت مانع عمده عدم انعطاف پذيري سياسي و ظهور احتمالي سخت گيران خواهد بود.
XS
SM
MD
LG