لینک های دسترسی

انفجار بم کنار جاده در شرق افغانستان حد اقل سه نفر را کشت.


انفجار يک بم کنار جاده در شرق افغانستان حد اقل سه نفر را هلاک ساخته است.

پوليس ميگويد چندين عضو يک خانوداه توسط تراکتور در منطقۀ علي شير ولايت خوست سفر ميکردند که وسيلۀ نقليۀ شان بمواد منفجره اصابت کرد.

يک زن در جملۀ مقتولين قرار دارد و حد اقل پنج نفر ديگر درين انفجار زخمي شدند.

حملات مشابه هفتۀ گذشته در ولايت خوست حد اقل هفت نفر را هلاک ساخت.

تندروان طالب اکثراً مسؤل حملات انتحاري و انفجارات بم کنار جاده در شرق و جنوب افغانستان، در امتداد سرحد پاکستان خوانده ميشوند.

XS
SM
MD
LG