لینک های دسترسی

عساکر حکومت صوماليه سه استيشن راديو را مسدود کردند


عساکر حکومت صوماليه بر سه استيشن راديوي خصوصي در مقديشو، پايتخت آن کشور حمله نموده و آنها را مجبور ساختند تا استيشن را مسدود کنند.

ژورناليستان راديوهاي هورن افريک، شبيل و راديو سمبا ميگويند عساکر امروز بر محوطۀ استيشن هاي شان حمله کرده، کمپيوترها، کمره ها و وسايل راديو را با خود بردند.

حکومت در ماۀ نومبر راديو شبيل و راديو سمبا را همراه با يک راديوي ديگر در مقديشو بخاطر آنچه مقامات گزارش هاي تحريک کننده و نادرست خواندند، مسدود کرده بود.

باين استيشن ها بعدتر در قبال توافق به مقررات جديد، اجازه داده شد، به فعاليت هاي شان ادامه بدهند. قواي صوماليه اکثراً راديوهاي خصوصي را بجانبداري از شورشيان متهم نموده است.

اين حمله يک روز بعد از تبادلات آتش بين عساکر صومالي بهره مند از پشتيباني ايتيوپيا و شورشيان اسلاميست صورت گرفت، که باعث قتل نه نفر در مقديشو شد.

XS
SM
MD
LG