لینک های دسترسی

مظاهرات باشندگان صوماليه عليۀ حملات هوايی امريکا


باشندگان يک شهر جنوبي صوماليه امروز سه شنبه يک روز بعد از يک حملۀ هوايي ايالات متحده عليۀ يک دهشت افگن مظنون در آن شهر، اعتراضي را عليۀ امريکا براه انداختند.

گزارش ها از شهر دوبلي ميرساند که صد ها نفر در حاليکه شعار هاي ضد امريکايي را فرياد ميزدند به جاده ها بر آمدند.

قواي نظامي ايالاتمتحده حد اقل دو راکت را در اوايل روز دوشنبه به آن شهر شليک کردند. وزارت دفاع امريکا ميگويد، اينحمله عليۀ «يک دهشت افگن شناخته شدۀ القاعده» بوده است.

مقامات هدف حمله را معرفي نکرده اندو همچنان معلوم نيست که آياشخص مورد هدف، نجات يافته يا نه؟ باشندگان شهرک دوبلي ميگويند که آن حمله يک خانه را تخريب کرده و شاروال شهر گفته که چندين نفر کشته شده اند.

باشندگان محل ميگويند هيچ کسي کشته نشده، اما چند نفر زخمي شده اند.

قواي نظامي ايالات متحده از آغاز سال گذشته بدين سو حد اقل سه حمله را عليۀ دهشت افگنان مظنون در صوماليه عملي نموده اند.

مقامات امريکايي نگران اند که صوماليه شايد محل برخاست ويا مخفيگاه القاعده وساير گروه هاي دهشت افگن باشد.

XS
SM
MD
LG