لینک های دسترسی

نیرو های ائتلاف یک ذخیرهء مواد منفجره را در زابل کشف کردند


نیرو های ائتلاف به رهبری امریکا در افغانستان میگویند که یک ذخیرهء مواد انفجاری را هفتهء گذشته در داخل چندین مغاره در ولایت زابل کشف و بعداً توسط حملات هوایی از بین بردند.

در این ذخیره گاه، وسایل ساختن بم ها نیز موجود بود.

از سوی دیگر نیرو های ائتلاف گفته اند که عساکر آنها و اردوی ملی افغانستان در هنگام گزمه در ولایت هلمند، چندین جنگجوی طالب را کشته اند.

همچنان، ده ها تن به شمول شخصیت های مذهبی، به روز سه شنبه با تجمع در شهر کابل نشر کارتون منسوب به پیامبر اسلام را در دنمارک تقبیح کرده و علیه ساختن یک فلم جدیدی که گفته میشود از قرآن در آن انتقاد شده است، اعتراض نمودند.

اعتراض کننده گان میگفتند، آنها حاضر اند برای اسلام قربانی دهند. در همین حال بیش از دو صد تن از اعضای شورای ملی نیز با جمع شدن در خارج از عمارت پارلمان علیه چنین اهانت در مقابل اسلام، شعار میدادند.

از سوی دیگر، سخنگوی رئیس جمهور کرزی نیز نشر دوبارهء کارتون های منسوب به حضرت محمد ص را محکوم نمود.

XS
SM
MD
LG