لینک های دسترسی

يک محکمه در پاکستان، دوسيه ارتشاء عليه زرداری را بی اعتبار خواند


يک محکمه در پاکستان، امروز دوسيه ارتشاء عليه شوهر بينظير بوتو، صدر اعظم فقيد پاکستان، را بي اعتبار خوانده و جايداد ضبط شده او را از قيد رها ساخت.

فاروق نايک، وکيل مدافع زرداری گفت، به دو دوسيه ديگر زرداری، بعدا رسيدگی خواهد شد.

آصف علی زرداری، به الزام رشوه ستانی و اتهاماتی که قرار ادعا، در جریان حکومت خانم فقیدش، بوتو صدر اعظم انجام داده است، هشت سال را در زندانی سپری کرده است.

زرداری اين الزامات را رد نموده و منشه اتهامات وارده را انگيزۀ سياسی خوانده و تقبیح نموده است.

زرداری و فرزند ۱۹ ساله اش، اکنون روسای مشترک حزب مردم پاکستان هستند.

XS
SM
MD
LG