لینک های دسترسی

انتخاب ديپلومات نارويژی منحیث نماينده خاص ملل متحد در افغانستان


وزير خارجه فرانسه ميگويد که کاي آیدی، ديپلومات نارويژي، بحيث يکي از کانديد هاي عمده فرستاده اي خاص ملل متحد در افغانستان تبارز کرده است.

برنارد کوچنر به خبرنگاران امروز پنجشنبه در بروکسل گفت آيدی که همچنان از کشورش در ناتو نمايندگي ميکند، چانس زيادي دارد که به اين مقام نامزد گردد.

ايالات متحده و متحدين آن از ماهها به اين طرف فشار مياورند تا يک ديپلومات با نفوذ، مساعي بازسازي را در افغانستان در مناطقي هم آهنگ سازد که ناتو با شورشيان طالب درجنگ است.

پدي اشداون، رهبر حزب سابقه دار حزب لبرال ديموکرات برتانيه، کانديد مقام نمايندگي ملل متحد تا ماه جنوري گذشته در افغانستانت بود، ولی بعد از انکه حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان نامزدي او را رد کرد، اشدون کانديدای خود را پس گرفت.

XS
SM
MD
LG