لینک های دسترسی

انفجار چهار راهی مشهور تايمز در شهر نيويارک


یک انفجار زریعه يک وسيله منفجره کوچک، یک مرکز جلب عساکر را در ميدان تايمز شهر نيويارک، در اوايل امروز پنجشنبه تکان داد.

پوليس ميگويد شخصی يک وسيله را در مرکز جلب عساکر قبل از طلوع آفتاب پرتاب کرد و انفجار ناشي از آن، قسمتی از کلکين های جلو عمارت را در هم شکست.

اما از جراحاتي اطلاع داده نشده است.

پوليس و عمله اطفائيه، ميدان تايمز نيويارک را محاصره کرده و مسير قطار های زير زمينی را براي چندين ساعت تغيير دادند.

اما ترافيک عادی در شروع ساعات کار، بکار افتاد. مردميکه در هوتل های در چند صد متری محل قرار داشتند گفتند که آنها انفجار را شنيدند.

پوليس روی يک گزارشی کار ميکند که شخصی سوار با بايسکل احتمالا يک بم کوچک را در مرکز جلب عساکر پرتاب کرده است.

XS
SM
MD
LG