لینک های دسترسی

حکومت سربستان از رئيس جمهور تقاضا کرده است تا پارلمان را منحل سازد


حکومت سربستان بطور رسمي از رئيس جمهور آنکشور درخواست نمود تا پارلمان را منحل ساخته و انتخابات قبل از وقت را در ماه مي دائر نمايد.

توقع ميرود بوريس تاديچ، رئيس جمهور آنکشور امروز دوشنبه رسما انحلال پارلمان را اعلام نمايد. اين تصميم بعد از يک جلسه کوتاه کابينه اتخاذ گرديد.

وسلاف کاستونيچا، صدر اعظم سربستان بروز شنبه گفت که حکومت بخاطر نفاق عميقي که به تعقيب اعلام آزادي کوسوو در ماه گذشته بميان آمد، نمي تواند به کار ادامه دهد.

تاديچ رئيس جمهور اصلاح طلب، با بيانيه کاستونيچا صدر آعظم انکشور مخالفت نمود که ميگفت سربستان سياست متحد در برابر کوسوو ندارد.

رئيس جمهور نیز اصرار ميورزد که کوسوو باید براي هميش بخشي از سربستان باشد. اما تاديچ برخلاف صدر اعظم نمي خواهد که جدائي کوسوو دليلي براي مخالفت با داشتن روابط نزديکتر با اتحاديه اروپا گردد.

رهبران اتحاديه اروپا امروز از سربستان ميخواهند که از تجريد جلوگيري کرده و روابط خود را با اتحاديه اروپا بر قرار نمايند.

XS
SM
MD
LG