لینک های دسترسی

انفجارات انتحاری در لاهور


در اثر دو انفجار انتحاری در شهر لاهور پاکستان امروز سه شنبه، حد اقل بیست و چهار نفر کشته و بیش از یکصدو پنجاه تن دیگر زخمی شدند.

این دو انفجار در مدت پانزده دقیقه یکی بعد از دیگر در دو نقطۀ مختلف شهر بوقوع پیوست.

به گفتهء مقامات پولیس، انفجار اول زمانی صورت گرفت که یک دهشت افگن، موتر حامل مواد انفجاری را به پارکینگ وسایط یک ادارهء مبارزه علیه دهشت افگنی داخل ساخت.

در این انفجار به منازل همجوار این ادارهء هفت طبقه یی نیز آسیب رسید. انفجار دومی، تقریباً بیست و پنج کیلومتر دور تر، یک ادارهء اعلانات تجارتی را در یک منطقهء مسکونی، به لرزه درآورد.

طبق یک خبر دیگر، تعدادي از وکلای مدافع پاکستان به روز دوشنبه بار دیگر در مقابل منزل افتخار چودری قاضی القضات سابق آن کشور تجمع نموده و خواستار استعفاي پرویز مشرف گردیدند.

XS
SM
MD
LG