لینک های دسترسی

بش: جنگ عراق و افغانستان - جبهات اصلی یک مبارزۀ ايديالوژيک


رئيس جمهور بوش ميگويد تصاميم او در جنگ عراق، از سياست های استفاده شده در انتخابات امسال در ايالات متحده امريکا، متأثر نخواهد شد، اما با آنچه وی 'صلح در سالهای آينده' خواند، تغير خواهد کرد.

آقای بش بروز سه شنبه در مجتمع ملي نشرات مذهبی در نشڤيل سخن ميگفت.

او جنگ عراق و افغانستان را، جبهات اصلي مبارزۀ ايديالوژيک خواند و اظهار داشت که دهشت افگنان و افراطيون در آن کشور ها، با شکست روبرو خواهند شد.

وی به حضار محافظه کار گفت افزايش عساکر امريکايی در عراق موثر افتاده و او از برکناری صدام حسين، رهبر عراقی از قدرت، منحيث يک تصميم درست دفاع نمود.

در مورد افغانستان، بش دستآرود های را، از جمله سرک های بيشتر قير شده و رفتن دختران به مکتب که در گذشته در تحت حاکميت طالبان منع ميشد، برجسته ساخت.

XS
SM
MD
LG