لینک های دسترسی

مشرف از اسامبله ملی پاکستان تقاضا کرده است هفته آينده تدویر جلسه نماید


رئيس جمهور پاکستان، از اسامبله ملي پاکستان تقاضا کرده است تا هفته آينده تدویر جلسه نمایند. رئيس جمهور پاکستان با اين تقاضا، احزابي را دعوت به تشکيل جلسه کرد که در انتخابات پارلماني ماه قبل احزاب و گروه هاي متحد، او را شکست دادند.

تقاضاي رئيس جمهور پرويز مشرف براي داير شدن اسامبله به تاريخ ۱۷ ماه جاري او را مستقيماً با اعضاي حکومت ائتلافي آينده پاکستان مقابل خواهد ساخت.

حزب مردم پاکستان و حزب مسلم ليگ « ان» بروز يکشنبه توافقي را جهت تشکيل حکومت ائتلافي امضا و اعلام کردند.

آصف علي زرداري رهبر حزب مردم پاکستان و نواز شريف صدر اعظم سابق پاکستان از حزب مسلم ليگ گفتند، در نظر دارند قضات ارشد پاکستان را که مشرف آنها را در سال قبل از عهده هاي شان عزل کرد، دوباره به وظايف شان بر گردانند.

سياست مداران پاکستان ميگويند بزودی قانوني را در پارلمان تصويب خواهند کرد که قضات محکمه عالي پاکستان را که انتحاب شدن مجدد پرويز مشرف را برياست جمهوري، در آوانيکه قوماندان عموم قواي نظامي پاکستنان بود، غير قانوني خواندند، دو باره به وظايف شان تعين خواهد نمود.

XS
SM
MD
LG