لینک های دسترسی

تعزیرات اقتصادی: مفید یا عامل تلفات افراد بی گناه؟


منتقدین میگویند تعزیرات به اهداف مش های خارجی امریکا نائل نگردیده و در عوض، سبب صدمه افراد ملکی شده است.

حکومت نظامی برما در ماه سپتمبر، در برابر اعتراضات حامیان دیموکراسی، از خشونت کار گرفته و آنها را سرکوب نمود.

ایالات متحده که ده سال قبل تعزیرات اقتصادی را بر این کشور وضع نموده بود، در ماه فبروری، تعزیرات جدیدی را بر این کشور وضع نمود. این تعزیرات شرکت ها و افرادی را که با حکومت نظامی برما ارتباط داشتند، تحت نظارت قرار میداد.

دانا پرینو، سخنگوی قصر سفید میگوید: "تعزیرات تاثیرات خود را به جا میگزارند و با تاثیراتی اقتصادی که بر حکومت و کشور وارد خواهد شد، مقامات این را درک خواهند کرد که باید اهداف خود را واضح بسازند."

تعزیرات اقتصادی، در جهت وارد ساختن فشار بر حکومات که به نظر میرسد رفتار نادرستی را به پیش گرفته اند، توسط جامعه جهانی در طول چندین دهه، همواره عملی شده است. ولی این اقدامات عموما ناکام شده اند.

تعزیرات ایالات متحده بر حکومت کیوبا برای بیش از 40 سال وضع گردید، اما هیچ کاری نتوانسته است نیروی فیدل کاسترو ضعیف سازد.

تد گالدن کارپنتر، رئیس مش خارجی و مطالعات امور دفاعی در واشنگتن میگوید، در عراق تعزیرات وارده از سوی ملل متحد، باعث شد یک تعداد زیاد افراد بی گنا متضرر گردند.

احصائیه های مختلف، نمایندگی از هلاکت شدید کودکان در عراق را میکند - کودکانیکه به علت تعزیرات وارده بر عراق، تلف گردیدند.

بررسی ها صد هزار تا 500 هزار کشتار غیر ضروری را نشان میدهد. یک قسمت زیاد این تلف شدگان، افراد بی گناه اند.

مایکل جکبسن از انستیتوت مش شرق نزدیک میگوید در سالهای اخیر، ایالات متحده نوعی از تعزیراتی به نام "تعزیرات زیرکانه" را وضع نمود. این نوع تعزیرات، مقیاس های پولی را علیه افرادی مربوط به انجام اعمال زشت، هدف قرار میدهد.

ایران را در 1995 مثال میگیریم، که ایالات متحده معاملات تجارتی با این کشور را منع قرار داد. ولی در 2005 ، وزارت مالیه، مقامات خاص ایران و شرکتهای آنان را برای خریداری اسلحه تعین نمود.

گری هافباور، کارشناس امور تعزیرات در انستیتوت بین المللی اقتصادی واشنگتن میگوید، تعزیرات برای رسیدن به اهداف مش خارجی، تاثیراتی اندکی داشته است.

او میگوید: دیپلوماسی مانند بازی فوتبال نیست که برد و باخت آن واضحا فهمیده شود. او میگوید تعزیرات وقتی بیشتر و بهتر موثر خواهند بود که اهداف آن متعادل باشد. بطور مثال، بعوض سعی در تغییر دادن یک رژیم و یا یک حکومت، رهایی زندانیان سیاسی میتواند یک هدف خوب و موثری تعزیرات باشد.

XS
SM
MD
LG