لینک های دسترسی

کارمندان ميدان هوايی در هند اعتصاب کردند


هزاران کارمند ميدان هوايی در سرتا سر هند از رفتن به وظیفه سر باز زده و در مورد پلانهای حکومت مبنی بر خصوصی ساختن دو ميدان هوايی، اعتراض کرده اند.

در میدان های هوایی مسافران در مورد تشناب های ناپاک شکايت ميکردند، اما مقامات گفتند که پرواز ها معطل نشده است. صد ها کارمند قوای هوايی به بيست و يک ميدان هوايی فرستاده شدند تا در اجرای امور روزانه کمک کنند.

XS
SM
MD
LG