لینک های دسترسی

سفینه فضایی ایندَور در ستیشن بین المللی کار خود را آغاز کرد


سفینه فضایی ایندَور صبح پنجشنبه به ایستگاه یا ستیشن بین المللی فضایی رسید و کار دو هفته بازسازی را آغاز نمود.

مدیر بخش پرواز این سفینه، از توقف موفقیت آمیز آن ابراز رضایت نمود. این سفینه، زمین را بروز سه شنبه ترک گفت و دومینیک گورریی آنرا در جهت نظارت توسط کمره های عکاسی، بشکل معلق در آورد.

کارمندان ایستگاه با کمره های دقیق از تمام قسمت های این سفینه عکس گرفتند و به این نتیجه رسیدند که سنگ فضایی از نزدیک بدنه آن عبور نموده است.

ایندَور یک روبات یا ماشین خود کار کانادایی را با خود به فضا حمل نموده است.

XS
SM
MD
LG