لینک های دسترسی

چهار نفر در جريان تشدد های شدید در هند کشته شدند


چهار نفر در جريان اعتراضات تشدد آميز در ايالت شمال شرقی آسام هند، کشته شده و چندين نفر ديگر زخمي گرديده اند.

مامورين ميگويند که يک گروه شورشی جدائي طلب، بنام جناح سرتاسری بورولند، اين اعتراضات را بخاطر تخریب غير قانوني يک عمارت براه انداخته بودند.

مقامات ميگويند پوليس سعي کرد از تخریب این عمارت جلوگیری نموده و جلو جمعيت خشمگين را بگيرد، اما اعتراض کنندگان به آتش زدن آغاز کردند.

پوليس شروع به گلوله باری کرد تا جمعيت را متفرق بسازد. در جريان آن چهار نفر کشته شدند.

در اثر تشدد های جدائي طلبان تاکنون ۲۰ هزار نفر از سال ۱۹۷۹ به اين طرف، کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG