لینک های دسترسی

محکمه پاکستان رهبر حکومت جديد را از اتهامات سابق بري ساخته است


محکمه پاکستان اتهامات فساد اداری را عليه آصف علي زرداري شوهر بينظير بوتو صدراعظم سابق مقتول پاکستان و رهبر حزب مردم آن کشور که در انتخابات پارلماني ماه گذشته برنده شد ، حذف نموده است.

محکمه، امروز جمعه اتهاماتي را که مربوط به عدم پرداخت ماليه يک موتر تجملي ساخت جرمني بود معاف نمود. فاروق نيک، وکيل مدافع وي گفت که اين اتهام و شش قضيه ديگر جنبهء سياسي داشت.

تمام اتهامات، بحيث بخشي از يک معاملهء عفوعمومي است که سال گذشته پرويز مشرف رئيس جمهورآن کشور آن را معاف نمود.

اين عفو همچنان زرداري و همسر متوفي او را قادر ساخت تا از تبعيد به پاکستان برگردند.

زرداري ميگويد که درنظر ندارد براي مقام صدارت خود را کانديد کند اما اگر زرداري براي بدست اوردن مقام عالي خود را کانديد کند تصميم امروز محکمه يک مانع بزرگ را از سرراهش برداشته شده است.

XS
SM
MD
LG