لینک های دسترسی

تندروان در جنوب افغانسنتان يک مکتب را طعمه حريق نمودند


مامورين افغانستان ميگويند تندروان مظنون طالبان يک مکتب ابتدايي را در آخرين حمله اي شان در آن کشور که نظام معارف ان تازه روبه شگوفاني است، طعمه حريق نموده اند.

مامورين معارف ميگويند که تندروان عمارت مکتب را امروز جمعه در ولايت قندهار به آتش کشيدند. گزارشهایي از جراحات و تلفات بدست نيامده است.

محمد انور، رئيس معارف محل ميگويد که ۱۲صد شاگرد به شمول ۲۰۰ دختر درين مکتب مشغول فرا گرفتن علم بودند.

تحت حکمروايي طالبان دختران اجازه نداشتند که به مکتب بروند. اما از هنگام تهاجم برهبري ايالات متحده در سال ۲۰۰۱ و سقوط طالبان ، نظام معارف از مساعي بازسازي و اعمار مجدد مستفيد گرديده است.

با وجود موفقيت ها درين راه، تشدد هاي روزافزون براي متعلمين اين کار را مشکل ميسازد که به صنوف خود رفته و درس فراگيرند.

وزارت معارف ميگويد که ۳۰۰ هزار طفل سال گذشته بخاطر نگراني هاي امنيتي بمکتب نرفتند.

همچنان امروز مامورين ميگويند که عساکر حد اقل سه تن از طالبان مظنون را در ولايت همجوار قندهار يعني زابل کشته اند.

XS
SM
MD
LG