لینک های دسترسی

ايرانيان براي مجلس جديد آراي شان را به صندوق ها انداختند


راي دهي براي انتخابات مجلس ايران که توقع ميرود جناح محافظه کار بعد از آنکه از يک تعداد زياد از اصلاح طلبان درين مسابقه سلب صلاحيت شدند، کنترول قدرت را بدست بگيرد خاتمه يافت.

راي دهندگان ، اوراق راي شان را براي ۴۵ هزار کانديد جهت بدست اوردن ۲۹۰ کرسي در مجلس ايران به صندوق ها انداختند

اين انتخابات بصورت عمومي بين دو گروه محافظه کار صورت ميگيرد. يکي آن با محمود احمدي نژاد رئيس جمهور سختگرا ي ايران ارتباط دارد و دومي ميخواهد که ايران در معامله با غرب و برنامه جنجال برانگيز ذروي ايران از روش هاي عملي کار بگيرد

شوراي نگهبان ايران که يک گروه ناظرين مذهبي است از تقريبا ۱۷هزار کانديد براي کرسي هاي پارلمان که اکثريت آنها اصلاح طلبان و مخالفين احمدي نژاد بودند، سلب صلاحيت نمود.

اين شورا ميگويد که رد کانديد ها بخاطري بود که آنها به نظام اسلامي ايران آنقدر وفادار نبودند.

بزودي بعد از انداختن ارا در صندوقها آيت الله علي خامنه يي، رهبر ارشد ايران گفت که انتخابات سرنوشت ملت را تعيين ميکند.

XS
SM
MD
LG