لینک های دسترسی

یاد بود از بيستمين سالگرد حمله با گاز زهردار علیه کرد ها


کرد هاي عراقي از بيستمين سالگرد حمله با اسلحه اي کيمياوي توسط قواي صدام حسين که باعث کشته شدن پنج هزار نفر دريک دهکده اي کرد ها شد، يادو بود بعمل اوردند.

حکومت صدام حمله با گاز زهردار را در حلبچه بتاريخ شانزدهم مارچ سال ۱۹۸۸ بحيث يک مبازره جهت سرکوبي ناراضيان در مناطق کرد نشين عراق دستور داده بود.

آژانس خبر رساني فرانسه ميگويد که بازماندگان اين حمله گاز و اقارب شان امروز يکشنبه در حلبچه بخاطر کشته شدگان ماتم گرفتند.

آژانس ميگويد که انها تقاضاي شانرا براي جبران خساره از کساني که مسوول اين کشتار بودند تجديد نمودند.

محکمه عراق، علي حسن المجيد يکي از هواخواهان صدام را که ازين کشتار نظارت مينمود بخاطر کشته شدن ۱۸۰ هزار کردي ايکه در سالهاي ۱۹۸۰ کشته شدند، حکم اعدام را صادر کرد.

استفاده از گاز زهردار براي کشتار به مجيد لقب «علي کيمياوي» را داده بود. شوراي رياست جمهوري عراق اعدام مجيد را در ماه گذشته به تصويب رسانيده اما بدار آويختن وي بخاطر منازعات حقوقي به تاخير افتاده است.

XS
SM
MD
LG