لینک های دسترسی

ريچارد چينی معاون رياست جمهور امريکا به شرق ميانه عزيمت نمود


ريچارد چيني معاون رئيس جمهور امريکا امروز يکشنبه به شرق ميانه عزيمت ميکند تا از عمان، عربستان سعودي ، اسرائيل ، ساحل غربي و ترکيه ديدن خواهد کرد.

مامورين ايالات متحده ميگويند که مذاکرات چيني موضوعات عراق ، اوضاع لبنان و سوريه ، ارتقاي نفوذ ايران در منطقه ، تشدد در غزه و بلند رفتن قيم نفت را در ايالات متحده دربر خواهد داشت.

قرار است وي عربستان سعود يرا تشويق کند تا روابط ديپلوماتيک خود را باعراق براقرار نمايد، و معاون رياست جمهور امريکا اسرائيل و فلسطينيان را براي پيشرفت بسوي يک معامله صلح تشويق خواهد کرد.

در ترکيه ريچارد چيني در مورد تهاجم اخير ترکيه عليه پايگاههاي شورشيان حزب کارگران کردستان در عراق مذاکراتي را انجام دهد.

XS
SM
MD
LG