لینک های دسترسی

دلای لاما: تقاضای تحقیقات در مورد تشدد در تبت


رهبر روحاني تبت که در تبعيد بسر ميبرد، در مورد تشدد مرگبار در تبت تحت حکمروائي چين تقاضاي انجام تحقيقات را نموده است که بايست جامعه بين المللي دريابد که چه حوادثي در انجا بوقوع پيوسته است.

با انهم وي گفت که به بيجنگ براي ميزباني مسابقات المپيک امسال اجازه داده شود.

حکومت تبت در تبعيد، کشته شدن حد اقل ۸۰ نفر را در تصادمات با مقامات چيني که بروز جمعه در لهاسا پايتخت تبت صورت گرفت، مورد تائيد قرار داده است.

يک نطاق تبتي ها در شمال هند ميگويد که ۷۲ نفر ديگر درين تصادمات زخمي گرديده اند که يکي از شديد ترين مبارزه طلبي تشدد آميز از سال ۱۹۸۹ آغاز حکمروائي چين در آنجا، بشمار ميرود.

مقامات چين ميگويند که در تشدد هاي روز جمعه ده نفر کشته شده اند.

در عين زمان از تصادمات بين پوليس و اعتراض کنندگان امروز يکشنبه در ايالت سيچوان چين که در همجواري تبت قرار دارد، گزارش داده شد.

XS
SM
MD
LG