لینک های دسترسی

پارلمان چين وين جياباو را بار دیگر صدر اعظم انتخاب کرده است


پارلمان چين انتخاب رهبران عاليرتبه خود را تکميل نموده و (وين جياباو) را بارديگر بحيث صدر اعظم انتخاب کرده است.

آقاي وين در راي دهي امروز يگانه کانديد براي مقام صدارت بود. وي سومين عضو عاليرتبه حزب کمونيست چين، بعد از رئيس جمهور (هو جن تاو) و (وو بنگ گاو) رئيس پارلمان، بشمار ميرود.

به آقاي وين که بحيث صدراعظم چين از سال ۲۰۰۳ به اين طرف خدمت کرده است، يک دوره پنجساله اي ديگر داده شد.

در جريان صدارت خود، او با بدست اوردن موفقيت اندک سعي نمود تا اندازه تورم را پايين آورده، سير سرسام اور، اقتصاد را بطي سازد.

بروز شنبه پارلمان چين، آقاي هو را براي يک دوره پنجساله اي ديگر، بحيث رئيس جمهور انتخاب نمود.

آقاي هو موافقت تقريبا سه هزار عضو کنگره اي مردم چين را بدست اورد. اين راي دهي در حاليکه پارلمان در چين براي حزب کمونيست بحيث يک مهر را بري تلقي ميگردد وسيعا توقع برده ميشد.

XS
SM
MD
LG