لینک های دسترسی

یوناما: دولت افغانستان در عرصهء حقوق بشر ناکام است


نماینده گی سیاسی سازمان ملل متحد در کابل یوناما اقدامات دولت افغانستان را در عرصهء حقوق بشر ناکام خواند.

دفتر امور حقوق بشر یوناما طی یک کنفرانسی امروز در کابل گفت که مقامات افغان از نظر میثاق بین المللی حقوق بشر، مسئولیت های خود را در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انجام نداده است.

نورانایلند رئیس بخش حقوق بشر یوناما امروز در کنفرانسی گفت که جنگ یگانه راه حل در افغانستان نمیباشد.

XS
SM
MD
LG