لینک های دسترسی

شورشيان در هند هشت کارگر مهاجر را کشتند


مقامات در هند ميگويند، شورشيان حد اقل هشت کارگر مهاجر را در جريان دو واقعۀ جداگانه در مناطق شمالشرق هند کشته اند.

پليس ميگويد، اين افراد شب دوشنبه در حومه هاي مانيپور مرکز ايالت کشته شدند. جزئيات بسيار کمي در مورد ارائه شده است.

هيچ کسي مسئوليت اين قتلها را ادعا نکرده است. چند گروه شورشي در مناطق شمال شرق هند فعاليت دارند.

از سال ۱۹۷۹ بدينسو خشونتهاي جداي طلبان بيش از بيست هزار نفر را بهلاکت رسانيده است.

XS
SM
MD
LG