لینک های دسترسی

پاکستان: تندرو مظنون القاعده در مورد حکم اعدام مرافعه طلب شده است


وکلاي دعوي پاکستان ميگويند، يک تندرو مرتبط به القاعده بخاطر حملۀ بمي که طي آن چهار نفر بشمول يک دپلومات امريکايي کشته شد، در مورد حکم اعدامش، مرافعه طلب شده است.

وکلاي مدافع انوار الحق ميگويند که آنها اوراق استيناف را امروز در محکمۀ عالي ولايت سند ثبت کردند.

وکلاي متذکره گفتند قضيۀ انوار الحق بخاطري که مدعي العمومان شاهدان تقلبي را در محکمه معرفي کردند، نواقص داشته است.

يک محکمۀ ضد دهشت افگني پاکستان، انوار الحق را در اوايل ماه جاري بعد از آن بمرگ محکوم کرد که بخاطر دسيسۀ بم افگني انتحاري در ماه مارچ سال ۲۰۰۶ در کراچي محکوم شد.

بم افگن در نزديک قنسلگري ايالات متحده بم را منفجر ساخت که طي آن سه پاکستاني و يک دپلومات را قبل از باز ديد رئيس جمهور بش به پاکستان کشت.

مقامات پاکستاني همچنان يک مظنون ديگر بنام عثمان غني را باز داشت کرده بودند اما بخاطر نبود مدارک تبرئه شد.

XS
SM
MD
LG