لینک های دسترسی

Breaking News

پنجمين سالگرد حملۀ امریکا بر عراق  - بش، اوباما و کلنتن توجه را به جنگ عراق معطوف ساخته اند


جورج بش، رئيس جمهور امروز طي بيانيه اي از پنجمين سالگرد حملۀ ايالات متحده بر عراق ياد بود نموده از ان جنگ مدافعه ميکند و هشدار ميدهد که خروج از عراق پيروزي دهشت افگنان خواهد بود.

آقاي بش امروز طي بيانيه اي که بخش هايي ازان توسط قصر سفيد منتشر شده، اذعان ميکند که ايالات متحده بهاي بزرگي را از نقطۀ نظر حيات انسان ها و منابع مالي پرداخته و درين مورد که آيا اين جنگ ارزش آنرا داشت يانه مناقشه اي وجود ندارد.

اما آقاي بش امروز طي بيانيه اي در وزارت دفاع خواهد گفت که جنگ عراق يک پيروزي بود، مخصوصاً سوقيات ۳۰ هزار عسکر اضافي امريکا بمنظور آرام ساختن خشونت ها در سال گذشته.

او خواهد گفت که ازدياد عساکر بيک پيروزي عمدۀ استراتيژيک منجر خواهد شد که عرب ها عليۀ آنچه او مفکورۀ عبوس اسامه بن لادن ميخواند، عمل خواهند نمود.

براک اوباما و هلري کلنتن، کانديدان ديموکرات براي رياست جمهوري نيز امروز در مبارزات انتخاباتي شان توجه را بر جنگ عراق متمرکز خواهند ساخت.

اوباما طي يک بيانيۀ عمده روي سياست خارجي در ايالت نارث کارولاينا، صحبت خواهد کرد و قرار است هلري کلنتن در ايالت وست ڤرجينيا يک مجلس سوال و جواب را داير کند.

XS
SM
MD
LG