لینک های دسترسی

بازار اسهام ايالات متحده در قبال صعود ديروزی بازار، بلند رفت


اسهام آسيا نيز با قوت صعود نمود ولي قيم اسهام اروپا مختلط بود.

بروز سه شنبه، بازار اسهام ايالات متحده بيشترين صعود يک روزه را طي پنج سال گذشته نمود و شاخص هاي اروپا نيز صعود نمود.

اين صعود قيم به تعقيب ششمين کاهش ربح بانکي در شش ماه توسط بانک مرکزي ايالات متحده صورت گرفت اين بار بانک مرکزي نرخ ربح را بمقياس سه ربع يک فيصد کاهش داد که فعلاً پائين ترين ربح از سال ۲۰۰۵ باينطرف ميباشد.

هدف ازين اقدام تحريک اقتصاد بوسيلۀ آسان ساختن دادن قرضه توسط بانک ها براي شرکت هائي است که ميخواهند انکشاف نمايند.

XS
SM
MD
LG