لینک های دسترسی

رهبر تبعيدي تبت آماده است با رئيس جمهور چين مذاکره کند.


دلاي لاما، رهبر روحاني تبعيدي تبت ميگويد آماده است تا با هو جينتاو، رئيس جمهور چين ملاقات نموده بحران تبت را مورد بحث قرار دهد.

دلاي لاما امروز گفت در صورتي در چنين ملاقاتي سهم خواهد گرفت که بيجنگ علائم مشخصي را فراهم کند که در مورد سرنوشت تبت مذاکره خواهد کرد.

بروز چهارشنبه، گوردن برون، صدراعظم برتانيه گفت وين جياباو، صدراعظم چين طي يک صحبت تلفوني بوي گفت که مايل است با دلاي لاما صحبت کند، در صورتي که او از خشونت منصرف گردد و ميگويد که از استقلال کامل تبت حمايت نميکند.

چين دلاي لاما را به سازمان دادن احتجاجات ضد حکومت و قيامي که هفتۀ گذشته در لاسا، مرکز تبت مشتعل شد، متهم ميکند ولي او اين اتهامات را تکذيب مينمايد.

بيجنگ امروز اذعان کرد که احتجاجات ضد حکومت بساير ولايات آن کشور سرايت کرده است. سينهوا، آژانس خبرگزاري رسمي چين ميگويد پوليس در طول هفتۀ جاري چهار شورشي را در يک منطقۀ تبتي ولايت سيچوان بضرب گلوله مجروح ساخت. آژانس گفت که پوليس بمنظور مدافعه از خود آتش گشود.

XS
SM
MD
LG