لینک های دسترسی

رهبران قبرص توافق کردند تا مذاکرات صلح را از سر بگيرند.


رهبران يوناني و ترک نژادان قبرص موافقه نموده اند تا مذاکرات صلح را بمنظور حل و فصل منازعۀ ده ها سالۀ آن جزيره از سرگيرند.

ديمتريس کرستوفياس، رئيس جمهور قبرص و محمد علي طلعت، رهبر ترک نژادان آن جزيره امروز در جريان ملاقاتي در نيکوسيا موافقه کردند که مذاکرات رسمي را تا سه ماۀ ديگر آغاز کنند.

نمايندۀ ارشد ملل متحد در قبرص ميگويد اين دو شخصيت همچنان تصميم گرفتند تا يک گذرگاۀ عمدۀ بين دو پايتخت را باز کنند. او گفت دو رهبر موافقه کردند که گذرگاۀ جادۀ ليدرا بايد بزودي ممکن باز شود.

کرستوفياس، رئيس جمهور قبرص قبل از ملاقات گفت وقت آن نيست که اين موضوع بتعويق انداخته شود و مذاکرات بايد مؤفق شود. او گفت ناکامي براي آيندۀ يوناني نژادان و ترک نژادان قبرص برباد کننده خواهد بود.

XS
SM
MD
LG