لینک های دسترسی

مصر با حماس و جهاد اسلامي مذاکره کرد.


يک هيئت مقامات فلسطيني از گروه هاي حماس و جهاد اسلامي بمصر مسافرت نموده تا در مورد حل و فصل بن بست در باريکۀ غزه مذاکره کند.

اين هيئت مشترک امروز سرحد را عبور نموده داخل مصر گرديد.

مصر کوشش ميکند تا در قسمت ايجاد متارکه بين اسرائيل و حماس، که بعد از جنگ ماۀ جون سال گذشته با جناح فتح محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطيني، کنترول غزه را بدست گرفت، ميانجي گري کند. بعد از تسخير غزه توسط حماس، اسرائيل سرحد را مسدود کرده ارسال مواد سوخت و برق را مقيد ساخت تا بر تندروان فشار وارد کرده باشد شليک راکت را بر اسرائيل متوقف سازند.

مذاکرات امروزي در گذرگاۀ سرحدي رفح صورت ميگيرد. مقامات امنيت ملي مصر درين مباحثات سهيم هستند. مصر برعلاوۀ متارکه، کوشش ميکند اسرائيل را ترغيب نمايد راه بندان غزه را رفع کند.
XS
SM
MD
LG