لینک های دسترسی

ناراضيان در چين از بيجنگ تقاضا کردند تا مذاکرات را با دلاي لاما آغاز کند.


يک دسته از ناراضيان چين امروز از بيجنگ تقاضا کردند تا بمنظور خاتمه بخشيدن بخشونت در منطقه، مذاکرات مستقيم را با دلاي لاما، رهبر روحاني تبعيدي تبت آغاز کند.

در حدود ۳۰ ناراضي همچنان از حکومت چين تقاضا کردند تا تبت را بروي وسايل نشراتي خارجي باز کند و بمستنطقين ملل متحد اجازه بدهد بمنطقه داخل شوند. آنها ميگويند بمنظور تغير دادن بي اعتمادي جامعۀ جهاني بنظرات مستقل ضرورت است.

در عين زمان، روزنامۀ حزب کمونيست چين از حکومت خواستار شده تا جنبش استقلال طلبي تبت را بطور قاطعي درهم کوبد.

يک تبصره در شمارۀ امروزي روزنامۀ مردم دلاي لاما را متهم ميکند که باميد صدمه زدن به المپيک بيجنگ و جدا ساختن تبت از چين، احتجاجات اخير ضد حکومت را در تبت پلان گزاري کرده بود.

دلاي لاما اين موضوع را تکذيب ميکند که گويا او خواستار براه انداختن احتجاجات شده باشد.

مقامات چين تعداد تلفات خشونت هاي هفتۀ گذشته را به ۱۹ نفر بلند برد که شامل ۱۸ نفر ملکي و يک فرد پوليس ميشود. گروه هاي تبعيدي تبت ميگويند حد اقل ۸۰ نفر در لاسا کشته شده اند و تصادمات در ساير ولايات چين تقريباً ۲۰ نفر را هلاک ساخت.

XS
SM
MD
LG