لینک های دسترسی

يک گروۀ شورشي نايجريا حمله بر يک پايگاۀ بحريه را مدعي شد


يک گروۀ شورشي از منطقۀ سرشار از نفت دهانۀ درياي نيجر نايجريا مسؤليت انفجار روز جمعه را در يک ساحۀ کشتي سازي که باعث قتل دو نفر شد، ادعا کرده است.

جنبش آزادي بخش دهانۀ درياي نيجر گفت اين حمله را بتلافي از يک واقعۀ قبلي که کشتي هاي جنگي بحريه خود را بر يک قايق مسافربر اصابت داده اهالي را بقتل رسانيد، انجام داده است.

مقامات نظامي نايجريا دست داشتن اين جنبش را در انفجار تکذيب کرده بيانات قبلي خود را در قسمت علت انفجار برق در ساحۀ کشتي سازي Pathfinder تکرار کرده گفت که يک نقص برق باعث انفجار گرديده بود.

مقامات بحريه ميگويند اين انفجار در پورت هارکورت در محلۀ نفت خيز جنوب همچنان سه قايق و کشتي مخصوص کش کردن کشتي هاي بزرگ به بندر را تخريب کرد.

XS
SM
MD
LG