لینک های دسترسی

سری لانکا: حد اقل ۶۰ شورشی در جنگ های اخير کشته شده است


قواي نظامي سري لانکا ميگويد در تصادماتي که صبح روز شنبه آغاز يافت حد اقل ۶۰ شورشي کشته شدند.

وزارت دفاع امروز گفت ۲۵ شورشي در حالي در منطقۀ شمال شرقي منار کشته شدند قواي نظامي کنترول آنچه را يک قلمرو کوچک ولي مهم خواند، بدست آورد.

قواي نظامي ميگويد همچنان پنج عسکر حکومت نيز درين جنگ کشته شد.

اما يک صفحۀ انترنتي طرفدار شورشيان ميگويد جنگجويان ببرهاي تامل ۵۵ عسکر را کشته و ۱۲۰ تن ديگر را مجروح ساخته است.

XS
SM
MD
LG