لینک های دسترسی

مشکل شفاخانه ها و کمبود نرس در افغانستان


مسوولین وزارت صحت عامه افغانستان میگویند با توجه به تعداد بستر های که برای مریضان در تمام شفاخانه های این کشور موجود است، تعداد نرسها به مقایسهَ بستر ها به مراتب کم میباشد.

هم اکنون حدود 12 هزار بستر در تمام شفاخانه های افغانستان موجود میباشد، اما تعداد نرسها در این شفاخانه ها به 3 هزار نفر میرسد.

در عین حال مشکل دیگر شفاخانه ها در افغانستان کمبود زنان نرس است. نظر به گزارش صحت عامه در جمع 3 هزار نرس تنها 24 فیصد آنان را زنان تشکیل میدهد.

در همین حال 63 نفر نرس از انستیتوت علوم غضنفر کابل فارغ شده اند که تنها 5 دختر در بین شان دیده میشود.

شکریه طرزی هماهنگ کننده نظری این انستیتوت میگوید کمئاین وسیعی بخاظر جزب دختران در بخش نرسنگ در تمام کشور براه انداخته شده است.

انستیتوت نرسنگ عالی به همکاری مالی بنیاد آغاخان فعالیت مینماید که تا حال سه دوره فارغ داده است مسوولین وزارت صحت عامه میگویند هم اکنون شفاخانه های افغانستان به سه چند نرس های موجوده کشور ضرورت دارد که با این حساب به 6 هزار نرس دیگر ضرورت است.

XS
SM
MD
LG