لینک های دسترسی

الظواهری: در نوار تازه - تقاضای حمله بر ايالات متحده و اسرائيل


ايمن الظواهري، شخص شماره دوم در القاعده، حملاتي را بر اهداف اسرائيلي و امريکا، در انتقام به حمله اسرائيل بر باريکه غزه تقاضا کرده است.

ظواهری در يک نوار ثبت شده اواز او امروز دوشنبه در انترنت بر حملات عليه منافع يهوديان و امريکائيان و تمام آنانيکه در تجاوزات عليه مسلمانان سهيم هستند، تأکيد ورزيده است.

مؤثقيت اين نوار صوتي را نمي توان بصورت فوري تائيد کرد، اما تحليل گران ميگويند که آواز اين نوار به تيپ هاي صداي الظواهري که قبلا شنيده شده است، شباهت دارد و تائيد ميشود که آواز از اوست.

ظواهري ميگويد حملات بايد به اماکن در اسرائيل و قلمرو فلسطينان محدود نباشد. او همچنان از پيروان خود تقاضاي جمع آوري پول را نموده است تا حمله دقيقانه طرح ريزي شود.

ظواهري همچنان رهبران عرب را در محاصره اي فلسطينيان در غزه متهم به توطئه چيني با ايالات متحده و اسرائيل نموده است.

XS
SM
MD
LG