لینک های دسترسی

چهارمین روز مظاهرات کرد ها و برخورد شان با پولیس ترکیه


پولیس ترکیه در چهارمین روز اعتراضات متواتر کرد ها بروز یکشنبه در جنوب شرق ترکیه که تاکنون باعث کشته شدن دو نفر و جراحات چهار نفر گردیده است، با مظاهره کنندگان بازهم زد و خورد نمود.

اعتراض کنندگان با پرتاپ سنگ بسوی پولیس حمله نمودند که با فیر های هوایی میخواست آنها را متفرق سازد.

کرد ها که عضویت حزب جمعیت دموکراتیک را دارند، برعلیهٌ مرگ یکتن از کرد ها اعتراض مینمودند که بروز یکشنبه در زد و خورد ها بضرب گلوله بقتل رسید.

XS
SM
MD
LG